Komunikaty

21 listopada 2016 08:47 | Komunikaty

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Warszawa, dn. 16 listopada 2016 r.

 

ZIN.0230.4.2016.AK

 

Drodzy Rodzice

Szanowni Państwo,

 

zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Przygotowywana reforma edukacji wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Zmiany w systemie edukacji rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas to uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Tym samym nie będzie już rekrutacji do I klasy gimnazjum. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach zaczną się z kolei od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.

W nowych przepisach Ministerstwo Edukacji Narodowej starało się uwzględnić uwagi przekazane podczas konsultacji, usprawniające i uelastyczniające proces wdrażania nowej struktury szkolnej z zachowaniem m.in. przepisów gwarantujących powstanie sieci szkolnych zabezpieczających właściwe  warunki  realizacji  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku  nauki. 8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo  oświatowe.  Zostały  one  przekazane  do  dalszych  prac w parlamencie.

Obecnie  naszym   podstawowym   celem   jest   dostarczenie   Państwu   aktualnej   wiedzy o planowanych zmianach i wdrażanych przepisach oświatowych. W tym celu Ministerstwo uruchomiło dedykowaną reformie stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl, na której  rodzice  znajdą  odpowiedzi  na  najczęściej   pojawiające   się   pytania   o  reformę.  W serwisie  udostępniona  została  funkcjonalność  dzięki,  której  będziecie  Państwo   mogli

sprawdzić w jakim typie szkoły dziecko będzie uczyło się od 1 września 2017 r. Dla rodziców zostały także przygotowane broszury i plakaty informacyjne.

 Niezależnie od powyższych źródeł informacji pragnę Państwa zaprosić na organizowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie lokalne spotkania informacyjne: Dobra szkoła – reforma edukacji.

Zaproszenia na poszczególne spotkania, będą przekazywane m.in. za  pośrednictwem dyrektorów szkół, których bardzo proszę o upowszechnienie informacji na ten temat.

Wyrażam nadzieję, że poruszone podczas spotkań zagadnienia związane z wprowadzaną reformą oświaty pozwolą na wyjaśnienie wielu wątpliwości.

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Aurelia Michałowska

Przeczytano: 284 razy. Wydrukuj|Do góry