Aktualności

30 stycznia 2018 10:01 | Aktualności

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w lutym br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2012, 2013, 2014 i 2015.

 

Informacje ogólne:

 

 1. Prowadzenie przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach adresowana jest
  do mieszkańców miasta Radomia.
 1. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece
  i wychowaniu dzieci.

 

 1. Do przedszkoli oraz oddziałów wychowania przedszkolnego zlokalizowanych
  w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do 6 roku życia. W latach kolejnych rodzice składają  deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego  uczęszcza wychowanek, dziecko bierze udział w naborze elektronicznym.

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
  w przedszkolu/szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

 1. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej.

 

 1. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Radomia wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego dziecko zostanie przyjęte.
 1. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych i oddziałów zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu
  nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Adres strony dla rodziców: https://naborp-kandydat.oswiatawradomiu.pl

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli/szkół podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole/szkoła podstawowa umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem/szkołą podstawową tzw. „pierwszego wyboru”.

 1. Ewidencja wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy-,  cztero-, pięcio- i sześciolatków, wskazane przez dyrektorów w ofertach przedszkoli oraz szkół podstawowych.

 

 1. Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc  w placówce, mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku (rocznik 2016) oraz dzieci spoza Radomia. Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich
  do przedszkoli po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących
w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/jedną szkołę podstawową, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej jako „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”.

 

 

Przeczytano: 497 razy. Wydrukuj|Do góry