Publiczne Przedszkole nr 7 w Radomiu
http://pp7radom.superszkolna.pl

06 czerwca 2018 20:33 | Aktualności

"W zdrowym ciele, zdrowia wiele" - spartakiada przedszkolaka

Dnia 5 czerwca dzieci sprawdzały swoje umiejętności sportowe podczas Spartakiady Przedszkolaka. Miały szansę wykazać się zwinnością i sprawnością fizyczną. Uczyły się zdrowej rywalizacji oraz umiejętności przestrzegania zasad i walki fair play. Na zakończenie dostały pamiątkowe ordery.

Zdjęcia: