Kadra

mgr Mirosława Kobza

Funkcja: Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel dyplomowany. Magister pedagogiki przedszkolnej. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki

Wychowawca:

Krasnale