Grupa Jagódki

Grupa III - Jagódki liczy 25 dzieci.
Realizujemy program wydawnictwa PWN -"Hop do góry".
Dzieci w naszej grupie są zgraną grupą, chętnie sobie pomagają, chętnie pełnią dyżury,nie ma dzieci, które mają trudności w nauce lub wykazują zaburzenia w swoim zachowaniu się. W tym roku szkolnym Jagódki nie tylko rozpoczęły przygotowanie do nauki czytania i naukę innych umiejętności szkolnych, ale także będą rozwijały swoje zainteresowania i predyspozycje w zakresie muzycznym, teatralnym. plastycznym i poznawać wiedzę ze współczesnej techniki w zakresie możliwości dziecka 5- letniego.

Wychowawcy:

Moja grupa

Poniedziałek

Godzina Zajęcia
09:00 - 09:30 Zajęcie z mowy i myślenia
09:30 - 10:00 Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne z muzyką
12:30 - 13:00 Język angielski

Wtorek

Godzina Zajęcia
09:00 - 09:30 Zajęcie z mowy i myślenia - z zabawą w teatr
09:30 - 10:00 Zajęcie plastyczne
12:30 - 13:00 Religia

Środa

Godzina Zajęcia
09:00 - 09:30 Zajęcie przyrodniczo- społeczne
09:30 - 10:00 Zajęcie umuzykalniające

Czwartek

Godzina Zajęcia
09:00 - 09:30 Kształcenie pojęć matematycznych
09:30 - 10:00 Zajęcia i zabawy ruchowe z muzyką
12:30 - 13:00 Religia
13:00 - 13:30 Język angielski

Piątek

Godzina Zajęcia
09:00 - 09:30 Zajęcie plastyczne
09:30 - 10:00 Zajęcie umuzykalniające