Grupa Jagódki

Grupa III - Jagódki liczy 25 dzieci.
Realizujemy program wydawnictwa PWN -"Hop do góry".
Dzieci w naszej grupie są zgraną grupą, chętnie sobie pomagają, chętnie pełnią dyżury,nie ma dzieci, które mają trudności w nauce lub wykazują zaburzenia w swoim zachowaniu się. W tym roku szkolnym Jagódki nie tylko rozpoczęły przygotowanie do nauki czytania i naukę innych umiejętności szkolnych, ale także będą rozwijały swoje zainteresowania i predyspozycje w zakresie muzycznym, teatralnym. plastycznym i poznawać wiedzę ze współczesnej techniki w zakresie możliwości dziecka 5- letniego.

Wychowawcy:

Moja grupa

mgr Anna Fila

Nauczyciel dyplomowany. Magister edukacji przyrodniczej. Studia podyplomowe z pedagogiki leczniczej.

mgr Joanna Żelisko

Nauczyciel dyplomowany. Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą.