Grupa Biedronki

Grupa "Biedronki" liczy 25 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 12 chłopców. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw i zajęć. Lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu, podczas których uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Chętnie wykonują prace plastyczne, śpiewają i tańczą. Realizujemy program wydawnictwa PWN „Nowa Trampolina”

Wychowawcy:

Moja grupa

mgr Monika Lach

Nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Fila

Nauczyciel dyplomowany.