Grupa Biedronki

Grupa II "Biedronki" liczy 25 dzieci, z przewagą chłopców. Dzieci wchodzą w wiek "ruchliwości", ciekawości, zadawania pytań, wymagają poświęcenia im sporej uwagi, bardzo zabiegają o uwagę dorosłych. Chętnie biorą udział w zajęciach dydaktycznych, są aktywne podczas zajęć, potrafią wypowiadać na dany temat określony programem przedszkolnym.
"Biedronki" - są dość samodzielne, świetnie radzą sobie w czynnościach samoobsługowych, porządkowych, potrafią po sobie posprzątać. Jednak nadal słabo przebiega proces integracji grupy, rywalizują między sobą , wymagają poświęcenia czasu na przypominanie "Kodeksu naszej grupy" podczas codziennych zajęć i zabaw. W grupie wprowadzono dyżury, które motywują do własnej pracy i pracy na rzecz innych.


W grupie realizowane są ogólnopolskie programy: "Cała Polska czyta dzieciom", "Akademia Aquafresh", "Mamo, tato wolę wodę", "Kubusiowi Przyjaciele Natury" oraz elementy programów własnych nauczycieli.


Wychowawcy:

Moja grupa

14 maja 2016 12:57 | Aktualności

"Biedronki" - na wycieczce po cetrum Radomia.

Dnia 11 maja w środę -  dzieci z oddziału II wybrały się na wycieczkę autobusem miejskim do miasta. Zwiedzały Park Kościuszki i centrum Radomiia. Poznały budynek Urzędu Miasta, pomnik Chopina. pomnik Jana Kochanowskiego, zwiedziły Kościół Mariacki, pomnik Jana Pawła II. Wycieczka miała na celu poznawanie własnego miasta.

Przeczytano: 873 razy. Wydrukuj |Do góry

Wycieczka po Radomiu