Publiczne Przedszkole nr 7 w Radomiu
http://pp7radom.superszkolna.pl

Grupa Krasnale

mgr Małgorzata Warchoł

Nauczyciel dyplomowany. Magister edukacji plastycznej. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

mgr Małgorzata Sijer

Nauczyciel mianowany. Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe z logopedii i integracji sensorycznej.

mgr Mirosława Kobza

Nauczyciel dyplomowany. Magister pedagogiki przedszkolnej. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki