Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnegoNumer dopuszczenia

Tytuł i autor programu

PZP/1/2018/19

1. Tytuł programu: Program wychowania przedszkolnego

 Autor programu:  Elżbieta Kordos

Wydawnictwo: PWN

Realizacja: wszystkie grupy

PZP/2/2018/19

2. Tytuł programu:  „Wyczarujmy kolorowy świat”

Autor programu:  Małgorzata Warchoł

Realizacja: gr. IV

PZP/3/2018/19

3. „Jak zadziwić przedszkolaka, tym co świeci, pływa, lata?”- doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej

Autor programu:  Joanna Żelisko

Realizacja: gr. III

PZP/4/2018/19

4. Religia:

Tytuł programu: Jezus mnie kocha – AZ-0-03/2

Autor programu: Ks. Stanisław Łabędowicz

Realizacja: GR. II, gr. III, gr. IV

PZP/5/2018/19

5. Język angielski:

Tytuł programu: Bugs World 1

Autor programu: Carol Read, Ana  Soberon, Magdalena Kondro

Wydawnictwo: Macmillan 2009

Realizacja: wszystkie grupy.