Rozkład dnia w przedszkolu

 

 wszt.jpg [777x451]

NASZ RAMOWY ROZKŁAD DNIA- dzieci 3 letnie    

 7.00 - 8.15 - zabawy indywidualne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne i inne; zabawy integrujące;

 8.15 - 8.30 - czynności higieniczno - porządkowe; przygotowanie do śniadania;

 8.15-8.45 - śniadanie- doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;

 8.30-9.00 - śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków; profilaktyka zdrowotna, mycie zębów;

 9.00 - 9.15 - język angielski;

 9.15 - 9.30 - zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, zabawy rozwijające sprawność ruchową

 9.30 - 9.45 -  zajęcia dydaktyczne realizowane w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

  9.45 - 11.15 - zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze;

 11.15 - 11.30 - przygotowanie do obiadu: czynności porządkowe i higieniczne;

 11.30 -12.00 - obiad;

 12.00 - 12.15 - czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku;

 12.15 - 14.00 - odpoczynek po obiedzie ( słuchanie bajek  muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia, muzykoterapia);

 14.00 - 14.10 - czynności higieniczno – porządkowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się, przygotowanie do podwieczorku;

14.10 - 14.30 - podwieczorek;

14.30 - 16.30 - zabawy dowolne i dydaktyczne w sali lub na powietrzu; wspieranie rozwoju dzieci przez ćwiczenia plastyczne, muzyczne, ruchowe; zajęcia rozwijajace zdolności i zainteresowania, zajecia wspomagajace wszechstronny rozwój dziecka; przygotowania do udziału w konkursach i imprezach okolicznościowych. 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – 4-latki         

6.00 - 8.00 - Praca indywidualnaz dziećmi  w małych zespołach. Zabawy swobodne podejowane przez dzieci  z własnej inicjtywy. Zajęcia stymulujące, indywualne i grupowe. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. 

8.00 -9.00 - Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne - czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadadania. Śniadanie. 

9.00 - 9.15 - Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wg podstawy progamowej pobudzające aktywność dzieci w różnych obszarach. 

9.15 - 9.20 - Zabawy ruchowe rozwiające aktywność fizyczną dzieci.

9.20 - 9.35 - Język angielski. 

9.35 - 9.50 - Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wg podstawy programowej. 

9.50 - 11.30 - Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawy tematyczne, zabawy swobodne organizowane w sali. Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciel. Porządkowanie sali, zabiegi higieniczne. Przygotowanie o obiadu. 

11.30 - 13.00 - Obiad, relaksacja, słuchanie literatury. 

13.00 - 14.00 - Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój fizyczny, psychoficzyczny, emocjonalny i społeczny dziecka. Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne rozwiajające zainteresowania dziecka. Zabawy plastyczne, teatralne, muzyczne, badawcze, doświadczenia. Przygotowanie dzieci do konkursów, uroczystości. Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, sprzątanie sali. Zabawy rozwiające zainteresowania otaczającym światem. 

14.00 – 14.30 -  Podwieczorek

14.30 - 16.00 - Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, oberwacje przyrodnicze, zabawy wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci, gry planszowe, zabawy dydaktyczne. 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA 4-5latki

7.00 - 8.00 - Praca indywidualna z dziećmi z małych zespołach. Zabawy swobodne podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy. Zajęcia stymulujące, indywidualne, grupowe. Zabawy ruchowe. 

8.00 - 9.00 - Zabawy ruchowe. Ćwiczenia poranne. Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne - czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, zdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachownia i estetyki. Profilaktyka zdrowotna - mycie zębów. 

9.00 - 9.30 - Aktywności edukacyjne organizowane przez nauczyciela wg podstawy programowej, pobudzające aktywność dzieci w różnych obszarach. 

9.30 - 9.40 - Zabawa ruchowa. 

9.40 - 10.10 - Język anskielski. 

10.10 - 10.40 - Aktywności edukacyjne organizowane przez nauczyciela we podstawy progamowej, pobudzajac aktywnść dzieci w różnych obszarach. 

10.40 - 11.30 - Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. Zabawy te,atyczne, zabawy swobdne organizowane w sali. Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczciela. Porządkowanie sali, zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu. 

11.30 - 13.00 - Obiad. Odpoczynek - wyciszenie za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury. Zabawy dydakltyczne, zabawy badawcze, konstrukcyjni - manipulacyjne. 

13.00 - 17.00 - Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychoficzyczny, emocjonalny, poznawczy i społeczny dziecka. Sytuacje wychowawczo - dydaktyczne rozwiające zainteresowania dziecka. Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno - porządkowe. Podwieczorek. Zabawy plastyczne, teatralne muzyczne, badawcze. Przygotowanie dzieci do konkursów, uroczystości. Zabawy rozwiajające zainteresowania otaczającym światem. Zabawy wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci. 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA   5-6 latki

 

 7.00 – 8.00 - Praca indywidualna z dziećmi w małych zespołach. Zabawy swobodne podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy. Zajęcia stymulujące, indywidualne i grupowe. 

 8.00 – 9.00 - Zabawy ruchowe. Ćwiczenia poranne. Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne - czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie. Profilaktyka zdrowotna - mycie zębów. 

 9.00 – 9.30 - Aktywności edukacyjne organizowane przez nauczycielawh podstawy programowej, pobudzające aktywność dzieci w różnych obszarach. 

9.30 – 9.40 - Zabawa ruchowa. 

9.40 - 10.10 - Aktywności edukacyjne organizowane przez nauczycielawh podstawy programowej, pobudzające aktywność dzieci w różnych obszarach. 

10.10 – 10.15 - Czynności higieniczne.

10.15 - 10.45 - Język angielski.

10.45 - 11.30 - Zabawy na powietrzu, gry, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, eksperymenty. Zabawy tematyczne, swobodbe organizowane w sali. Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela. Porządkowanie sali, zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu. 

11.30 – 13.00 - Obiad. Odpoczynek - wyciszenie za pomocą wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury. Zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze, konstrukcyjno - manipulacyjne. 

13.00 – 16.35 - Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychoficzyczny, emocjonalny, poznawczy i społeczny dziecka. Sytuacje wychowawczo - dydaktyczne rozwiające zainteresowania dziecka. Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno - porządkowe. Podwieczorek. Zabawy plastyczne, teatralne muzyczne, badawcze. Przygotowanie dzieci do konkursów, uroczystości. Zabawy rozwiajające zainteresowania otaczającym światem. Zabawy wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci.